Om Øko-net

 

 


Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis/Øko-net

- er en miljø- og folkeoplysnings-
organisation, der rundede 15 år i januar 2009.

Med det overordnede mål at bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling er det Øko-net’s formål at informere, oplyse, inspirere og skabe bred folkelig inddragelse og dialog omkring økologi, miljø og bæredygtig udvikling.

Blandt sine kerneaktiviteter driver Øko-net portalen www.GrønneSider.dk, hvor man bl.a. finder grønne og økologiske arrangementer fra hele landet i kalenderen og flere tusinde relevante adresser i De Grønne Sider.

Øko-net har også fra starten fulgt og været meget aktiv omkring FN-tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (2005-2014), og bidrager bl.a. via vores nordiske samarbejdskampagne BALANCEAKTEN – www.balanceakten.dk

Medlemskab, yderligere oplysninger og kontakt:
Øko-net, Ærtevej 120, Egense, DK-5700 Svendborg
Tlf. 62 24 43 24 / eco-net@eco-net.dk / www.eco-net.dk

Øko-net er medlem af de to paraplyorganisationer:
"Dansk Folkeoplysnings Samråd" – 33 landsdækkende folkeoplysende organisationer: www.dfs.dk & "92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling" – 22 danske miljø– og udviklingsorganisationer, der har samarbejdet siden forberedelserne til FN’s miljø– og udviklingskonference i Rio de Janeiro i 1992.

De 22 organisationer, der i dag er medlem af 92-gruppen, arbejder med forskelligt fokus og forskellige prioriteter, alle med bæredygtig udvikling.

Nogle fokuserer mest på miljøspørgsmål i Danmark og/eller globalt, andre arbejder mest med udviklings-projekter ude.

Fælles for organisationerne er, at de er villige til at samarbejde på tværs af særinteresser om at fremme en bæredygtig udvikling i Danmark såvel som globalt.

I forbindelse med klima og en international aftale arbejder 92-gruppen for en ambitiøs, retfærdig og bæredygtig klimaaftale, som sikrer omfattende reduktioner af udslippet af drivhusgasser for at afværge de farlige temperaturstigninger, der truer verden i dag: www.92grp.dk